De springerige geest van Ye Mimi (Taiwan)

Schrijven Chineestalige dichteressen ook automatisch feministische literatuur, gericht op de vrouw, op de sociale positie van de vrouw? In deze bijeenkomst lezen we de totaal verschillende gedichten van twee dichteressen, geboren in hetzelfde jaar. Is hun vrouw-zijn het belangrijkste aspect van hun werk of speelt er meer?

Veel van Ye Mimi’s (1980) verzen rijgen beelden zonder duidelijke verbanden aaneen:

de wereld is flinterdun als papier
het hart is als een harde balpenpunt
als gedachten rampen oproepen
als ingebeelde ziektes zich in het lichaam boren
sijpelt de inkt van de ziel het makkelijkst door