Lo Fu en het surrealisme

Lo Fu’s bundel De dood in een stenen schuilplaats geldt in Taiwan als een moderne klassieker en is van grote invloed geweest op het Taiwanese literaire landschap. Hij begon met het schrijven van de
eerste gedichten van deze bundel tijdens bombardementen op het eiland Quemoy in 1958, waar hij als verbindingsofficier was gestationeerd. De in de bundel beschreven belevingen van angst en onzekerheid kunnen worden gelezen als ervaringen van de mens en militair Lo Fu, van al zijn generatie- en lotgenoten onder de vastelanders voor wie het leven in Taiwan op een ‘ballingschap’ neerkwam die mogelijk de rest van hun leven zou duren, of van de moderne mens in het algemeen die te midden van oorlogsgevaar en maatschappelijke ontworteling een weg moet zoeken.

Lo Fu (1928-2018) is een van de vooraanstaandste dichters van Taiwan, die door de jaren heen veel nationale en internationale erkenning heeft gekregen. Hij heeft alle belangrijke Taiwanese literaire prijzen gewonnen, en wordt
wel ‘de belangrijkste dichter in de geschiedenis van de moderne poëzie in Taiwan’ genoemd, en ‘de begaafdste contemporaine dichter die in het Chinees schrijft’. Hij werkte als marineofficier, en legde zich steeds meer toe op het werk als dichter, literair redacteur, criticus, vertaler en kalligraaf.